अर्थसाक्षरता (Financial Literacy in Marathi)

arthsaksharta

अर्थसाक्षरता (Financial Literacy in Marathi)

पैसे सर्वच कमावतात पण आपल्या पैश्यांची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक, पैश्याचा योग्य विनियोग, बचत सर्वानाच जमेल असं नाही. आपण पाहतो कि अगदी जास्त शिकलेली लोक सुद्धा योग्य वित्तव्यवस्थापन जमलं नसल्यास आर्थिक दृष्ट्या कोलमडलेलें असतात – म्हणून अर्थसाक्षरता महत्वाची आहे.

आर्थिकदृष्ट्या साक्षर असणे म्हणजे तुमचे पैसे कसे व्यवस्थापित करायचे हे जाणून घेणे. याचा अर्थ तुमची बिले कशी भरायची, कर्ज कसे घ्यायचे आणि पैसे जबाबदारीने कसे वाचवायचे आणि कसे आणि का गुंतवायचे आणि सेवानिवृत्तीची योजना कशी करायची हे शिकणे.

आर्थिक व्यवस्थापन / मनी मॅनेजमेंट (Money Management)

मनी मॅनेजमेंटच्या मूलभूत गोष्टीं समजून घेण्यापासून सुरुवात करून आणि स्वतःला आर्थिक दृष्ट्या सज्ञान करून घेण्यासाठी तुम्ही जर पुढाकार घेणार असाल तर तुम्ही मेहनतीने कमावलेला पैसा अधिक चांगल्यारीतीने तुमच्यासाठी काम करू शकतो. “पैसा पैस्याला ओढतो” ही उक्ती स्वतः साठी खरी ठरवायची असेल तर तुम्हाला गुंतवणुकीसंदर्भात काही संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील.

तुमचे पैसे व्यवस्थापित करणे हे एक वैयक्तिक कौशल्य आहे ज्याचा तुम्हाला तुमच्या आयुष्यभर फायदा होतो – आणि प्रत्येकाला हे जमतच असं नाही. पैसा नेहमी हळूहळू येतो आणि काही कळू न देता आपल्या हातून पटकन निसटून जातो, सहजपणं आपल्या हातून जाऊ न देणं, योग्य ठिकाणी तो आपल्या फायद्यासाठी गुंतवला जाईल हे पाहणं खरंच सोपं वाटत असलं तरी ते तसं नाही.

जीवनयापनाच्या द्रुष्टीने इतकी महत्वाची असलेली गोष्ट खरंतर आपल्याला योग्य पद्धतीने शिकवली जात नाही.

तुम्ही महिन्याचा खर्च करतांना बजेट बनवता, पैसे गुंतवता, तुम्ही तुमच्या बचतीचे रक्षण करता. जेव्हा तुम्ही खर्च करता तेव्हा तुम्ही हुशारीने खर्च करता. जेव्हा तुम्ही मोठी खरेदी करता, तेव्हा तुम्ही ती योग्य गोष्टींसाठी करता.

तुम्हाला चांगले कर्ज आणि वाईट कर्ज यातील फरक समजतो. आणि तुम्ही तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओकडे सतत लक्ष देता – कमाई, बचत आणि गुंतवणूक. तुम्हाला काय माहित नाही हे देखील तुम्हाला समजते आणि जेव्हा तुम्हाला त्याची गरज असते तेव्हा तुम्ही मदतीसाठी विचारता.

हा लेख / ब्लॉग तुम्हांला कसा वाटला, आम्हाला येथे लिहा आणि आम्हाला कळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts
weight loss soup Personal Finance Tips India’s legal tender Crypto Digital Rupee