Browsing Tag

मायमिरर पब्लिशिंग हाऊस

1 post
ikigai-in-marathi

पुस्तक समीक्षा -इकिगाई(Ikigai)

जपानी लोक असं मानतात कि प्रत्येक माणसाचा ईकीगाई असतोच. या पुस्तकातून लेखकाने दीर्घायुषी जपानी लोकांचं शतायुषी असण्याचं रहस्य आपल्यासमोर मांडलय. या पुस्तकामुळे आपल्यालासुद्धा आपला ईकीगाई सापडायला नक्की मदत होईल.
weight loss soup Personal Finance Tips India’s legal tender Crypto Digital Rupee